இந்தியாசமூகம்சுற்றுசூழல்தமிழ்நாடு

சர்வதேச ராம்சர் அங்கீகாரம் : பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம், பிச்சாவரம், கரிக்கிளி சரணாலயம் தேர்வு !

இருபது ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தமிழ்நாட்டில் மூன்று சதுப்பு நிலங்களுக்கு ராம்சர் கீழ் சர்வதேச அங்கீகாரமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சர்வதேச ராம்சர்

உலக அளவில் பல நாட்டில் உள்ள சதுப்பு நிலங்களை பாதுகாப்பதற்கும், அந்த நிலங்களில் வாழும் பல உயிரினங்களை ராம்சர் அமைப்பு பாதுகாத்துக்கு வருகின்றது. இயற்கையாக உள்ள ஈரநிலங்களின் செழுமையை பாதுகாத்து ராம்சர் உடன்படிக்கையின் குறிக்கோளாகும். இந்நிலையில் இக பட்டியலில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மூன்று பகுதிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. சென்னை பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம், செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் கரிக்கிலி பறவைகள் சரணாலயம் மற்றும் கடலூர் மாவட்டத்தில் பிச்சாவரம் சதுப்பு நிலம் ஆகியவை ராம்சர் உடன்படிக்கையின்கீழ் சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஈரநிலமாக ராம்சர் தளங்களாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. ராம்சர் ஈரநிலங்களுக்கான உடன்படிக்கை என்பது, ஈரநிலங்களின் பயன்பாடு மற்றும் அவற்றின் பாதுகாப்பிற்காக சர்வதேச அளவில் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு உடன்படிக்கையாகும். 1971ம் ஆண்டில் ஈரானில் உள்ள ராம்சர் நகரத்தில் இதற்கான உடன்படிக்கை கையொப்பமிடப்பட்டது என்பது குறிபிடத்தக்கது.

Related posts