சமூகம்தமிழ்நாடு

விருதுநகர் அருகே 1100 ஆண்டுகள் பழமையான கல்வெட்டு கண்டுபிடிப்பு !

பாண்டிய நாடு பண்பாட்டு மையம் சார்பாக விருதுநகர் அருகே உள்ள புல்லூரில் 1100 ஆண்டுகள் பழமையான கல்வெட்டு கண்டுபிடிப்பு.

பழமையான கல்வெட்டு

புல்லூர் கிராம ஆய்வில் மொத்தம் ஒன்பது துண்டு கல்வெட்டுகள் கிடைத்துள்ளது. அனைத்தும் வட்டெழுத்து மற்றும் கிரந்த எழுத்தால் எழுதப்பட்டுள்ளது. இரண்டு அரசர்களின் பெயர்கள் இக்கல்வெட்டுகளில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. முற்கால பாண்டிய மன்னன் மாறன் சடையனின் நான்காம் ஆட்சியாண்டு கல்வெட்டும், ராஜராஜ சோழன் இக்கோவிலுக்கு கொடுத்த நிவந்தம் பற்றிய கல்வெட்டும் காணப்படுகிறது. புல்லூரின் பழைய பெயர் திருப்புல்லூர் என்று இக்கல்வெட்டின் மூலம் நாம் அறிந்து கொள்ளலாம்.

மேலும் இது ஒரு சமண பள்ளியாக செயல்பட்டு வந்துள்ளது. இக்கோவிலின் பெயர் திருப்புல்லூர் பெரும்பள்ளி என்றும் , உள்ளிருக்கும் இறைவன் அருகர் பட்டாளகர் என்றும் , நாம் அறிய முடிகிறது. இக்கோவிலுக்கு நந்தா விளக்கெறிக்க ஆடுகள் தானமாக வழங்கப்பட்டதும் , இக்கல்வெட்டுகள் மூலம் நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். பாண்டிய நாட்டில் சமண மதம் மிக சிறப்பான நிலையில் இருந்ததற்கு இச்சமண பள்ளியே ஒரு சிறந்த உதாரணமாகும்.

Related posts