Tag : BrahMos missile

அறிவியல்இந்தியா

நாட்டில் பாதுகாப்பு தளவாட ஏற்றுமதி 8 மடங்கு அதிகரிப்பு !

Pesu Tamizha Pesu
இந்தியாவில், கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்ததை விட தற்போது பாதுகாப்பு தளவாட ஏற்றுமதி 8 மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. பாதுகாப்பு தளவாடங்கள்  கடந்த 2021 – 2022 நிதியாண்டில் ஆயுதங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பங்கள்...