உலகம்சுற்றுசூழல்

பனிப்பாறைகள் அனைத்தும் உருகிவிடும் – ஆய்வாளர்கள் எச்சரிக்கை !

அடுத்த 15 ஆண்டுகளில் ஜெர்மனியின் பனிப்பாறைகள் அனைத்தும் உருகி விடும் என ஆய்வாளர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.

ஆய்வாளர்கள் எச்சரிக்கை

ஜெர்மனியின் பனிப்பாறைகள் சமீப காலமாகவே கடினமான சூழலை எதிர்கொண்டு வருகின்றன. அதிலும், ‘ஆல்ப்ஸ் மலைத்தொடரில் உள்ள 4 ஆயிரத்திற்கும் மேல் உள்ள பனிப்பாறைகளில் பெரும்பாலானவை அடுத்த 50 வருடங்களில் உருகி விடும் என்றும் எச்சரித்துள்ளது. ஜெர்மன் நாட்டின் மிக உயரமான ஜக்ஸ்பைட்ஸ் மலையின் உச்சியில் அமைந்துள்ள பனிப்பாறையான ‘ஷ்னீஃபெர்னர்’, சமீப ஆண்டுகளாக மற்ற பனிப்பாறைகளைப் போலவே அதிகமாக உருகி வருகிறது. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் அந்த பனிப்பாறை தனது பெரும்பான்மையான பகுதியை இழந்துள்ளது. தற்போது,  அதிக வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்த மழைப்பொழிவு ஆகியவை பனிப்பாறைகள் உருகுவதை வேகாப்படுத்தியுள்ளன. பசுமை இல்ல வாயுக்கள் உமிழ்வைக் குறைப்பது ஆல்பைன் பனிப்பாறைகள் உருகுவதை கொஞ்சம் குறைக்கும் என்று ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.

Related posts