Tag : sun spots

அறிவியல்

ஆயிரம் கரங்கள் நீட்டி…! சூரியனை பற்றிய அறிவியல் தகவல்களின் தொகுப்பு

Pesu Tamizha Pesu
சூரியன் வாயுப் பொருள்களால் ஆன ஒரு நெருப்புக் கோளமாகும். சூரியனின் விட்டம் 14,00,000 கிலோ மீட்டர்களாகும். அதாவது புவியின் விட்டத்தைப் போல் 109 மடங்குகளாகும். சூரியனின் ஈர்ப்பு சக்தி, புவியின் ஈர்ப்பு சக்தியைப் போல்...