Tag : PMJJBY

இந்தியாசமூகம் - வாழ்க்கைதமிழ்நாடு

436 ரூபாய் செலுத்தினால் – ஆண்டிற்கு 2 லட்சமா !

Pesu Tamizha Pesu
இந்தியா குடிமக்களின் சமூக பாதுகாப்பை உறுதிசெய்ய பல திட்டங்களை மத்திய அரசு  அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. PMJJBY காப்பீடு  திட்டம் பிரதான் மந்திரி ஜீவன் ஜோதி பீமா யோஜனா (PMJJBY) இந்த திட்டம் 2015ம் ஆண்டு அறிமுகம்...