Tag : parrot fish

சமூகம்சுற்றுசூழல்தமிழ்நாடுவணிகம்

அரியவகை மஞ்சள் நிற கிளி மீன்கள் !

Pesu Tamizha Pesu
ராமேஸ்வரத்தில் மீன்பிடிக்கச் சென்ற மீனவர்கள் வலையில் 20 கிலோ வரையில் அரியவகை மஞ்சள் கிளி மீன்கள் சிக்கியுள்ளது. கிளி மீன்கள் பாம்பனில் இருந்து மீன்பிடிக்கச் சென்ற மீனவர்கள் வலையில் 20 கிலோ வரையியில் மஞ்சள்...