Tag : Outstanding Service

இந்தியாசமூகம்தமிழ்நாடு

மத்திய அரசிடம் பிரதமரின் காவல் பதக்கம் பெறும் தமிழக காவலர்கள் !

Pesu Tamizha Pesu
சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு சிறந்த பணிக்கான பிரதமரின் காவல் பதக்கம் வருடம் தோறும் வழங்கப்படுகிறது. காவல் பதக்கம் சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு சிறந்த பணிக்கான பிரதமரின் காவல் பதக்கம் வருடம் தோறும் வழங்கப்படுகிறது. இதில்...