Tag : old man

அறிவியல்சமூகம் - வாழ்க்கைதமிழ்நாடுதொழில்நுட்பம்

ஆதிச்சநல்லூர் அகழாய்வு பணியில் 2 மூடிகளுடன் கூடிய மண்பானை கண்டுபிடிப்பு !

Pesu Tamizha Pesu
ஆதிச்சநல்லூர் அகழாய்வு பணியில் முதல் முறையாக 2 மூடிகளுடன் கூடிய முதுமக்கள் தாழி கண்டுபிடிக்கப்பட்டு உள்ளது. முதுமக்கள் தாழி கண்டுபிடிப்பு ஆதிச்சநல்லூரில் அகழாய்வு பண்டைய தமிழர்களின் நாகரிக தொட்டிலாக விளங்கும் ஆதிச்சநல்லூர். மத்திய தொல்லியல் துறை...