Tag : October

இந்தியாகல்வி

கல்லூரிகளில் சேரும் மாணவர்கள் – வெளியேறினால் கட்டணம் திருப்பி அளிக்க வேண்டும் !

Pesu Tamizha Pesu
கல்லூரிகளில் சேரும் மாணவர்கள் அக்டோபர் 31ம் தேதிக்குள் வெளியேறினால் முழு கட்டணத்தை திருப்பி அளிக்க வேண்டும் என கல்லூரிகளுக்கு யுஜிசி உத்தரவிட்டுள்ளது. University Grants Commission கல்லூரிகள், பல்கலைக்கழகங்களில் முதலாம் ஆண்டு சேரும் மாணவர்கள்...