Tag : neck muscles

ஃபிட்னஸ்

கால் தசைகளை பலப்படுத்தி கால்களை நீட்சியடைய செய்யும் சலபாசனம் – ஆரோக்கியமான வாழ்விற்கான யோகாசன பயிற்சி

Pesu Tamizha Pesu
வடமொழியில் ‘சலப’ என்றால் ‘வெட்டுக்கிளி’ என்று பொருள். இது ஆங்கிலத்தில் Locust Pose மற்றும் Grasshopper Pose என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. சலபாசனம், சுவாதிட்டானம் மற்றும் மணிப்பூரகம் ஆகிய சக்கரங்களைத் தூண்டுகிறது. இதன் காரணமாக தன்மதிப்பு,...