Tag : Consumer price index

இந்தியாதமிழ்நாடுவணிகம்

வெளியானது நுகர்வோர் விலை குறியீட்டு எண் பட்டியல் – மோசமான இடத்தை பிடித்த தமிழகம்!

Pesu Tamizha Pesu
நுகர்வோர் விலை குறியீட்டு எண்(CPI) என்பது, நுகர்வோர் பொருட்களின் விலை மற்றும் சந்தையில் எற்படும் விலை மாற்றத்தினை அளவிட பயன்படுகிறது. இந்த ஆண்டின் மார்ச் மாதத்திற்கான வேளாண் மற்றும் ஊரகப்பொருட்களை பயன்படுத்துவதற்கான அகில இந்திய...