Tag : Central Defense Research

இந்தியாசமூகம்தொழில்நுட்பம்

DRDO : மத்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி கழகத்திற்கு புதிய தலைவர் நியமனம் !

Pesu Tamizha Pesu
மத்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி கழகத்தின் தலைவராக சமீர் வி காமத் நியமனம் செய்யப்பட்டு உள்ளார். சமீர் வி காமத்  மத்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி கழகத்தின் தலைவராக சதீஷ் ரெட்டி...