Tag : center

அறிவியல்தமிழ்நாடுதொழில்நுட்பம்

சிக்குன் குனியாவை தடுக்கும் கொசுக்கள் உருவாக்கம் – புதுவை ஆராய்ச்சி மையம் !

Pesu Tamizha Pesu
பூச்சியியல் ஆராய்ச்சி மையத்தில் டெங்கு, சிக்குன்குனியாவை தடுக்கும் வகையில் முதற்கட்டமாக வைரஸ் இல்லா கொசுக்கள் உருவாக்கபட்டுள்ளது. சிக்குன் குனியாவை தடுக்கும் கொசு  புதுச்சேரி, கோரிமேடு பகுதியில் உள்ள மத்திய அரசின் பூச்சியியல் ஆராய்ச்சி மையம்...