Tag : bath river

இந்தியாசமூகம் - வாழ்க்கை

மத்திய பிரதேசம் : சிறுவனை உயிரோடு விழுங்கிய முதலை – குளிக்க சென்றபோது நிகழ்ந்த அதிர்ச்சி சம்பவம் !

Pesu Tamizha Pesu
ஆற்றில் குளிக்க சென்ற சிறுவனை முதலை உயிரோடு விழுங்கிய சம்பவம் மத்திய பிரதேசத்தில் பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. உயிரோடு விழுங்கிய சம்பவம் மத்திய பிரதேச மாநிலம், ஷியோ போல் எனும் இடத்தில் சாம்பல் ஆறு ஓன்று...