Tag : Ambantota port

அரசியல்உலகம்தொழில்நுட்பம்பயணம்

சீன கப்பலுக்கு இந்தியா எதிர்ப்பு – இலங்கை சென்றது உளவுக் கப்பல் !

Pesu Tamizha Pesu
இந்தியாவின் கடும் எதிர்ப்பை மீறி சீன உளவு கப்பல் இலங்கையில் உள்ள அம்பன்தோட்டா துறைமுகத்திற்கு இன்று சென்றுள்ளது. இந்தியா எதிர்ப்பு இந்தியாவின் கடும் எதிர்ப்பை மீறி அம்பன்தோட்டா துறைமுகத்திற்கு சீன உளவுக் கப்பலான ‘யுவான்...