Tag : scholarship for college students

அரசியல்கல்விதமிழ்நாடு

மாணவிகளுக்கு மாதம் 1000 ரூபாய் – ஒரே நாளில் 15,000 மாணவிகள் விண்ணப்பித்தனர் !

Pesu Tamizha Pesu
பெண்களுக்கான உயர்கல்வி உறுதித்திட்டம் மூலம் மாதம் 1000 ரூபாய் வழங்கும் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பம் தொடங்கிய முதல் நாளான இன்று ஒரே நாளில் 15,000 மாணவிகள் விண்ணப்பம் செய்துள்ளார். இராமாமிர்தம் அம்மையார் உயர் கல்வி உறுதித்...