Tag : safety

அரசியல்இந்தியாசமூகம் - வாழ்க்கைசுற்றுசூழல்

பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நகரங்களின் பட்டியலில் டெல்லி முதலிடம் !

Pesu Tamizha Pesu
பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நகரங்களின் பட்டியலில் டெல்லி முதலிடத்தில் இருப்பதாக தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம் தெரிவித்துள்ளது. பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இது குறித்து ஆவண காப்பகம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது. அந்த தகவலில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு...