Tag : linking of rivers

அறிவியல்

நதிகள் இணைப்பு சாத்தியமா? – அறிவியல் சொல்வது என்ன?

Pesu Tamizha Pesu
நதிகள் இணைப்பைப் பற்றி பேசும் முன்னர் நதிகளைப் பற்றிய புரிதல் நமக்கு அவசியம். நதிகளுக்கு உயிர் கிடையாது. ஆனால் நதிகள் உயிர்ப்போடு இருப்பது அவசியம். இந்தியாவில் ஓடும் நதிகளில் முக்கியமான நதிகளை இரண்டாகப் பிரிக்கலாம்....