Tag : La Nina

அறிவியல்

எல் நினோ மற்றும் லா நினா – பருவநிலை மாற்றத்தின் முக்கிய காரணிகள்

Pesu Tamizha Pesu
அதிக மழை வெள்ளமோ கடுமையான வறட்சியோ நிலவினால் அந்த சமயங்களில் எல்நினோ (El Nino) அல்லது லா நினா (La Nina) என்கின்ற வார்த்தைகளை அறிவியலாளர்கள் பயன்படுத்துவதை பார்த்திருப்போம் . எல் நினோ லா...