Tag : bird species

அறிவியல்

காக்கையின் கூட்டில் குயில்கள் முட்டையிடுவதற்கு பின் இருக்கும் சுவாரஸ்யமான அறிவியல்!

Pesu Tamizha Pesu
முட்டையிட்டு இனப்பெருக்கம் செய்யும் பறவைகளுடைய கூடுகளைச் சார்ந்து, தம் குஞ்சுகளை வளர்க்க வேறு பறவையினத்தைச் சேர்ந்த தாய்ப் பறவையைச் சார்ந்து இருக்கின்ற பறவைகளும் இருக்கின்றன. அவற்றின் வாழ்வியலும் அவை சார்ந்திருக்கும் பறவைகளுடைய வாழ்வியலும் ஒன்றோடு...